Vedha Dharshan

Vedha Dharshan

Sunday, May 22, 2016

Vaikasi Visakam 2016 - 2


Srimathe Ramanujaya Namaha...

Azhwar thirunagari...

Video # 2

Vaikasi Visakam...21/5/16
Theerthavari (Sacred bath) at Thamirabarani...

Srimathe Ramanujaya Namaha...

No comments:

Post a Comment